Shop Monoi Body

Monoi Body

1 USE. RADIANT, FLAWLESS SKIN.

 
Sort By:

WEB EXCLUSIVE! Monoi Eau de Toilette

$60.00

Sale Price: $42.00

Monoi Body Scrub Luxe Polish with Monoi Oil

$34.00

Sale Price: $23.80

Monoi Body Transformative Cream Oil

1 USE. 22 SKIN IMPROVEMENTS

$40.00

Sale Price: $28.00

Monoi Ora Transformative Cream Oil

$40.00

Sale Price: $28.00

Monoi Body Repairing Transformative Shower Milk

1 USE. RADIANT, FLAWLESS SKIN.

$24.00

Sale Price: $16.80

Monoi Body Oil Spray Sunscreen SPF 30

$40.00

Sale Price: $28.00

WEB EXCLUSIVE! Monoi Exfoliate and Moisturize Body Set

$59.00

Sale Price: $41.30

Monoi Lightweight Miracle Oil

1 USE. IMPROVED SOFTNESS AND SHINE.

$30.00

Sale Price: $21.00

Monoi Body Cream Hydrate and Replenish

$25.00

Sale Price: $17.50

WEB EXCLUSIVE! Monoi Body Set

1 USE. RADIANT, FLAWLESS SKIN.

$64.00

Sale Price: $44.80