Shop Monoi Ora

Monoi Ora

THE LIGHTER WAY TO REPAIR & CREATE BODY

 

1 USE. 10X LESS BREAKAGE.

Sort By:
NEW Monoi Ora Repair + Volume Duo
1 USE. 10X LESS BREAKAGE.*

$42.00

Sale Price: $37.80

NEW Monoi Ora Sulfate-Free Shampoo
REPAIR + VOLUME

$20.00

NEW Monoi Ora Lightweight Conditioner
REPAIR + VOLUME

$22.00